Zrzut ekranu w trybie tekstowym (TTY)

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Terminal

Czasami zachodzi konieczność przedstawienia wyników poleceń wykonanych w trybie tekstowym. Możliwości są dwie:

  1. Przekierowanie wyjścia polecenia do pliku. Rozwiązanie to ma zaletę – całe wyjście przekazane jest do pliku, jednak nie ma informacji o poleceniu wejściowym.

    Przykład:

    sudo apt-get update > wynik
  2. Zrzut ekranu (o czym za chwilę). Jednak i tutaj nie jest idealnie – zrzut ekranu obejmuje jedynie jego widoczną część – jeśli rezultat jest krótki, to w obrazie znajdzie się również wykonane polecenie. Jeśli jest długi – zabraknie i polecenia, a nawet fragmentów wyjścia.

Zrzut ekranu w trybie tekstowym

W standardowym repozytorium Ubuntu znajduje się narzędzie fbcat, które pozwoli na wykonanie zrzutu widocznej części ekranu w trybie tekstowym:

sudo apt-get install fbcat

Przełącz się teraz w tryb tekstowym (np. Ctrl + Alt + F3), zaloguj się, a następnie wykonaj zrzut ekranu poleceniem:

sudo fbcat > zrzut.ppm

Plik wynikowy zapisywany jest do formatu *.ppm. Aby przekonwertować go na *.png skorzystaj z imagemagick:

sudo apt-get install imagemagick

Konwersji dokonasz poleceniem:

convert zrzut.ppm zrzut.png
Zrzut ekranu w trybie tekstowym (TTY)

Po konwersji plik przedstawia się tak

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.