Zrestartowanie hasła użytkownika root do bazy MySQL

Jeśli zapomniałeś hasła roota do bazy danych – nie przejmuj się, nie wszystko stracone! Dzięki kilku poleceniom ustawisz nowe hasło, a jeśli znowu je zapomnisz… możesz je zmienić kolejny raz :)
Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo su

Podaj swoje hasło i następnie zatrzymaj bazę:

service mysqld stop

Uruchom bazę w bezpiecznym trybie bez zabezpieczeń:

mysqld_safe —skip-grant-tables &

Zaloguj się na roota (nie potrzeba hasła):

mysql -u root

Wybierz bazę danych:

use mysql;

Ustaw nowe hasło:

update user set password=PASSWORD("nowe_hasło") where User='root';

Załaduj ponownie przywileje:

flush privileges;

Zakończ konfigurację:

quit

I uruchom ponownie bazę:

service mysqld start
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.