Zmienianie treści (nazwy) funkcji aktywatorów

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Przeglądając mój ostatni artykuł zauważyłem, że prócz możliwości dodania do LibreOffice dodatkowych funkcji, możemy dowolnie zmieniać nazwę istniejących już w aktywatorach aplikacji funkcji.

Może to być pomocne, np. w spolszczaniu funkcji aplikacji nie posiadającej polskich nazw funkcji, takich jak Firefox Nightly. Aby zmienić nazwę funkcji aktywatora, wystarczy wpisać:

gksu gedit /usr/share/applications/nazwa_aplikacji.desktop

Gdzie „nazwa_aplikacji.desktop” to nazwa aktywatora uruchamiającego naszą aplikację, np.„firefox-trunk.desktop”.

Gdy polecenie wywoła nam okno edytora tekstowego gedit, schodząc do dołu dokumentu tekstowego, zmieniamy wybrane przez nas nazwy na własne treści, zapisując po wszystkim plik.

Zrzut ekranu z 2014-02-13 15:32:20Gry zakończymy edycję aktywatora, zaczepiamy ponownie aktywator do wybranej aplikacji w panelu Unity.

Efekt końcowy:

Bez nazwy

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • wrzomar

    Można także nadawać wartości dla różnych języków podając skrót w nawiasach kwadratowych, np. Name. Moim zdaniem bardziej uniwersalny sposób jeśli ktoś się zajmuje tłumaczeniem aplikacji, bo nie wszyscy na świecie mówią po polsku.