Zmiany w systemie pomocy drogą mailową

W związku z premierą Ubuntu 11.04 oraz niedługim zakończeniem wsparcia dla Ubuntu 8.04 oraz 9.10, zostają wprowadzone zmiany w formularzu zgłaszania problemów.

Od tego momentu nie udzielamy pomocy w sprawie zarówno Ubuntu 8.04 i 9.10, a rozpoczynamy udzielanie rad dla najnowszej wersji – chociaż na początku prosimy o wyrozumiałość jeśli chodzi o czas udzielania odpowiedzi ;)

W tym miejscu jeszcze raz chciałbym przypomnieć o dokładnym przeczytaniu informacji zawartych na stronie kontaktowej – wiadomości niespełniające regulaminu są ignorowane!

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.