Zmiana wersji Javy używanej w terminalu

Jeśli chcesz, żeby terminal korzystał z Javy Sun, wydaj polecenie:

sudo update-alternatives --config java

I uruchom ponownie terminal.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.