Zmiana rozmiaru okna

Czasem, aby chwycić za brzeg okna, by zmienić jego rozmiar, trzeba wykazać się niemal chirurgiczną precyzją. Jednak nie każdy ma pewną rękę, dlatego przedstawię sposób na szybką zmianę rozmiaru okna, bez konieczności chwytania za krawędzie.

Uwaga!!! Aby wszystko działało poprawnie, musisz mieć aktywowaną wtyczkę Zmień rozmiar okna w Compiz.
Otwórz dowolne „okienko”. Wciśnij teraz:

ALT + F8

Rozpocznie się zmiana rozmiaru okna. Teraz wystarczy przesunąć myszką w kierunku, w którym chcesz rozciągnąć (lub zwężać) okno. Kliknij lewym przyciskiem, gdy wszystko będzie gotowe.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.