Zmiana nazwy komputera w sieci

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Podczas instalacji systemu mamy możliwość ustawienia nazwy komputera. Jest to nazwa, która wyświetla się na liście komputerów w sieci. Jest ona również widoczna w terminalu po znaku @, np:

szmitas@ubuntu:~$ 

W moim przypadku jest to ubuntu.

Co zrobić, aby ją zmienić? Konieczna będzie edycja dwóch plików /etc/hostname oraz /etc/hosts.
Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/hostname

Znajduje się tam obecna nazwa komputera. Zmień ją. Zapisz plik (CTRL+S).

Teraz drugi plik:

sudo gedit /etc/hosts

Odszukaj adres komputera (w moim przypadku 127.0.1.1), obok niego znajduje się nazwa komputera, zmień ją. Zapisz plik (CTRL+S) i uruchom ponownie komputer.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.