Zmiana nazwy hosta „UNKNOWN” w sieci lokalnej

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!
Jest to artykuł nadesłany przez jednego z naszych Czytelników – matus71 – za co serdecznie dziękujemy :)

Jeśli dany komputer znajdujący się w sieci lokalnej nie rozsyła swojej nazwy i widnieje jak UNKNOWN to rozwiązaniem jest edycja pliku /etc/dhcp3/dhclient.conf:

sudo gedit /etc/dhcp3/dhclient.conf

I odkomentowanie (usunięcie znaku #) linii:

send host-name "<hostname>"

I uzupełnienie jej następująco:

send host-name "nazwa_hosta"

Gdzie nazwa_hosta to nazwa, która ma być widoczna w sieci.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.