Zmiana lokalizacji montowania partycji NTFS/EXT3/EXT4

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Zmiana miejsca montowania partycji jest praktycznie identyczna dla tych trzech formatów (NTFS/EXT3/EXT4) jednak w pewnym miejscu jest niewielka różnica. Jeśli chcesz jedynie zmienić lokalizację aktualnie montowanej partycji, przejdź pod koniec artykułu.

Na początek utwórz katalog, w którym montowana będzie partycja. W tym celu użyj komendy mkdir, np.:

sudo mkdir /media/partycja

Teraz odszukać UUID partycji, którą chcesz zamontować. W tym celu wpisz w terminalu:

sudo fdisk -l

oraz

sudo ls -l /dev/disk/by-uuid/

Za pomocą pierwszego polecenia odszukasz oznaczenie partycji np. /dev/sda7, a za pomocą drugiego, jej UUID np. 07b20a04-b8fe-463a-84ac-fa4f3937e9f2. UWAGA!!! W przypadku partycji NTFS ich UUID jest krótszy.

Teraz pora na edycję głównego pliku /etc/fstab:

sudo gedit /etc/fstab

Znajduje się w niej lista montowanych partycji. Jeśli chcesz dodać nową, na końcu pliku dodaj wpis:
Dla partycji EXT3:

UUID=uuid_partycji katalog/do/którego/chcesz/zamontować/partycję ext3 defaults 0 1

Dla partycji EXT 4:

UUID=uuid_partycji katalog/do/którego/chcesz/zamontować/partycję ext4 defaults 0 1

Dla partycji NTFS:

UUID=uuid_partycji katalog/do/którego/chcesz/zamontować/partycję ntfs defaults,utf8,umask=007,gid=46 0 0

Zapisz plik (CTRL+S) i uruchom ponownie komputer.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.