Zmiana domyślnego rozmiaru terminala

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeśli nie odpowiada Ci domyślny rozmiar terminala, możesz w prosty sposób go zmienić.

 1. Otwórz terminal np. kombinacją klawiszy Ctrl + Alt + T.
 2. W oknie terminala kliknij prawym przyciskiem, a następnie z menu Profile wybierz Preferencje profilu.
  Zmiana domyślnego rozmiaru terminala

  Preferencje profilu


 3. W karcie Ogólne zaptaszkuj pole Własny domyślny rozmiar terminala, a następnie za pomocą dwóch liczników znajdujących się poniżej, ustal jego rozmiar:
  • kolumny – liczba znaków mieszczących się w jednej kolumnie,
  • rzędy – liczba wierszy.

  Zmiana domyślnego rozmiaru terminala

  Ustaw rozmiar terminala w polu Domyślny rozmiar

 4. Zatwierdź zmiany klikając przycisk Zamknij.
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • ARNi

  „Zmiana nazwy domyślnej karty w „speed dial” z „ubuntu-pomoc” na „wakacyjne porady” :)