Zmiana częstotliwości skanowania dysku przy starcie systemu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Domyślnie co 25 lub 30 (dwa różne źródła) uruchomień komputera Ubuntu skanuje dyski komputera programem fsck, aby sprawdzić, czy nie ma na nich żadnych błędów.
Jeśli ktoś, tak jak ja, uruchamia komputer kilka razy dziennie, może zmienić liczbę 30 na np. 100 (mniej więcej raz na miesiąc), aby ustrzec się przed częstym skanowaniem dysku. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby tego nie zmieniać, przecież nie jest to działanie szkodliwe dla systemu, ale przy większych dyskach może zająć sporo czasu.

Aby zmienić częstotliwość skanowania dysku przy ładowaniu systemu użyj polecenia:

sudo tune2fs -c co_ile_uruchomień /jaki/dysk

gdzie:
co_ile_uruchomień – częstotliwość skanowania
/jaki/dysk – nazwa dysku/partycji, której ma dotyczyć skanowanie (jak widać, jeśli posiadamy kilka dysków/partycji, możemy je skanować w różnym czasie).

Przykład:

sudo tune2fs -c 50 /dev/hda1

Jeśli w poleceniu pominiesz /jaki/dysk np.:

sudo tune2fs -c 50

Polecenie zostanie zastosowane do wszystkich dysków.

Ciekawostka
Zamiast szacować ile razy w ciągu tygodnia/miesiąca uruchamiasz komputer, możesz użyć gotowych komend:

sudo tune2fs -i 1w /jaki/dysk

1w – raz na tydzień

sudo tune2fs -i 1m /jaki/dysk

1m – raz na miesiąc

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • sylwek

    A jak sprawić żeby automatycznie naprawił błędy przy starcie.
    Bo jak sprawdzałem w terminalu na zamontowanym to miałem błędy. włączyłem sprawdzanie przy starcie i nic nie naprawiało.