Zliczanie tranferu danych w przypadku internetu komórkowego

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Niektórzy łączą się z internetem za pomocą modemu usb (ja też), wykorzystując do tego jedną z czterech sieci komórkowych. Dla wielu z nich jest to jedyny sposób łączenia się z zasobami internetu. W przypadku systemu Windows mamy programy, które obsługują modemy ( m.in.: podłączanie, rozłączanie) i pokazują transfer danych. Takich programów nie ujrzymy w Ubuntu. Co zatem zrobić? Jak śledzić ilość pobieranych i wysyłanych megabajtów?

Odpowiedź jest prosta. Instalujemy vnstat
W tym celu otwieramy konsolę i wpisujemy:

sudo apt-get install vnstat

Po zakończonej instalacji wykonujemy polecenie:

sudo vnstat -u -i ppp0

żeby program pokazywał nam co się dzieje z danymi tylko w przypadku używania naszego modemu usb.

Następnie uruchamiamy, oczywiście po  pewnym czasie aktywności w sieci, program vnstat. Wpisujemy w tym celu vnstat w terminalu :)

Naszym oczom powinno się ukazać coś takiego:

majsza@majsza-laptop:~$ vnstat
Database updated: Fri Apr  9 01:40:01 2010

ppp0

received:     508.58 MB (84.2%)
transmitted:      95.69 MB (15.8%)

total:     604.28 MB

rx     |     tx     |  total
-----------------------+------------+-----------
yesterday     60.33 MB |   13.71 MB |   74.04 MB
today     12.54 MB |    3.22 MB |   15.77 MB
-----------------------+------------+-----------
estimated       167 MB |      41 MB |     208 MB

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.