Zapisanie wyników polecenia ‚man’ do pliku

Polecenie:

man komenda

Wyświetla informację i możliwe opcje danej komendy – pisałem już o tym wcześniej.

Aby zapisać wyjście (czyli to co komenda man zwróci) do pliku tekstowego, należy użyć polecenia:

man komenda > plik_tekstowy.txt

Plik domyślnie zostanie zapisany w katalogu, w którym się aktualnie znajdujesz chyba, że podasz inną ścieżkę np.:

man komenda > /home/login/Pulpit/pliki/manuale/plik_tekstowy.txt
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • xxxxx

  man komenda > nazwa_pliku.txt

 • NetBit

  Obawiam się że pliki się zapisują w bieżącym katalogu a nie w domowym. Sprawdź wchodząc np do ~/Pobrane i wykonaj swoje polecenie:)

  • Szmitas

   Faktycznie. Odpalając terminal jest się w katalogu głównym, stąd taka gafa :)

 • darone

  zasadniczo przerost formy nad treścią..

 • Pytanie tylko po co? Obawiam się że nigdy nie zrozumiem.

 • czasem są sytuacje, w których zapisuje się jakieś wyniki do plików…

  W ten sposób można każdy wynik zapisać do pliku.