Zamykanie aplikacji, które przestały odpowiadać

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

W Ubuntu łatwo rozpoznać czy jakaś aplikacja chce z nami pracować czy też nie. Gdy przestaje odpowiadać, okno stopniowo zaciemnia się – a co najważniejsze, nie przeszkadza to w dalszym działaniu systemu. Jednak, gdy aplikacja nie odpowiada zbyt długo, zmuszeni jesteśmy zamknąć ją. Jest na to kilka sposobów:

Sposób „klikalny”:
Gdy jakaś aplikacja przestanie odpowiadać, klikamy na jej polu w menu okien prawym przyciskiem myszy, a następnie wybieramy Zamknij. Teraz pojawi się okno, w którym wybieramy Wymuś zamknięcie.

Sposób w terminalu:
W tym celu użyj polecenia:

killall nazwa_procesu

np.:

killall conky

Sposób „terminalowo-klikalny”:
Otwórz terminal i wydaj polecenie:

xkill

Teraz za pomocą myszki wybierz okno, które chcesz „zabić”, klikając lewym przyciskiem myszy

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • konar

  Można również dodać aplet do panelu. Prawy przycisk myszy na pustym obszarze panelu> dodaj do panelu…>Wymuszenie zamknięcia. W razie potrzeby zamknięcia jakiejś aplikacji klikamy w aplet „Wymuszenia” znajdujący się na panelu, pojawi się „x”(w miejsce wskażnika myszy), którym klikamy na okno aplikacji której zamknięcie chcemy wymusić.

 • MST

  Polecam :
  killall -9 conky

 • GTriderXC

  Przy uzyciu kill z wiersza polecen, trzeba tylko wiedziec pod jaką nazwą jest uruchomiony proces, a to juz nie jest takie oczywiste. I co wtedy?

 • Szmitas

  Użyj polecenia

  ps

  lub

  top

  Odszukaj PID procesu, a następnie wydaj polecenie:

  kill -9 nr_procesu
 • komenda top rozwiązuje problem

 • white

  Wielkie dzięki za to „xkill”.

 • Maciej

  Tak! Wielkie dzięki za „xkill”

 • Michał

  Dzięki za xkill, używam linuxa od dzisiaj dopiero