Zamknięcie terminala po określonym czasie nieaktywności

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Terminal

Podczas pracy z terminalem może dojść do sytuacji, w której mamy uruchomione kilka okien, a korzystam tylko z jednego – kto używa zakładek, takiego problemu raczej nie ma :)

W tym poradniku przedstawię prostą sztuczkę, która sprawi, że okno terminala zostanie zamknięte po określonym czasie nieaktywności np. po 15 minutach.

 1. Otwórz terminal i wydaj polecenie:
  sudo gedit /etc/profile
 2. Na końcu pliku dodaj poniższy kod:
  # Zamknij terminal
  TMOUT=900
  export TMOUT

  Gdzie wartość parametru TMOUT to czas (w sekundach), po upływie którego nieaktywne okno terminala zostanie zamknięte.

 3. Aby wprowadzić zmiany zaloguj się ponownie do systemu lub wydaj polecenie:
  source /etc/profile

  Cofnięcie zmian

  Aby cofnąć wprowadzone zmiany należy z pliku /etc/profile usunąć dodany kod, a następnie zalogować się ponownie do systemu lub wydać polecenie:

  source /etc/profile
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.