Zacinający się dźwięk w Skype

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Opis problemu

Podczas rozmowy w Skype, dźwięk się zacina lub przerywa.

Rozwiązanie

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/pulse/default.pa

Następnie odszukaj linijkę:

load-module module-udev-detect

I zamień na:

load-module module-udev-detect tsched=0

Zapisz plik Ctrl + S i uruchom ponownie aplikację. Problem powinien zniknąć.

Źródło: ubuntu.pl/forum
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Soemtron

    U mnie takie rozwiązanie psuje wszystko.Po pewnym czasie dźwięk zaczyna rzęzić.Ba nawet rzęzi dźwięk np w odtwarzaczu wideo.