Zabezpieczenie pulpitu hasłem

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeśli musimy na chwilę odejść od komputera, a w pobliżu kręcą się osoby, które nie powinny zaglądać do systemu, możemy:
– wyłączyć komputer,
– wylogować się,
– zablokować pulpit.

Pierwsze dwie możliwości powinny być łatwe do realizacji – trzecia z resztą również, ale i tak o niej napiszę.

Aby zablokować pulpit wybierz z menu wyłączania systemu (jest kilka wersji…) opcję „Zablokuj pulpit” lub wciśnij na klawiaturze:

CTRL+ALT+L

Gotowe. Monitor zostanie wygaszony i niewrażliwy na ruchy myszką. Wciśnij dowolny klawisz z klawiatury, aby wyświetlić okno logowania. Wpisz swoje hasło i pracuj dalej.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Ruch myszą powoduje przywołanie okna logowania.