Zabezpieczenie katalogu hasłem root’a

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Do ustawiania uprawnień w katalogach służy komenda:

chmod

Aby zabezpieczyć katalog hasłem root’a wystarczy w terminalu wydać polecenie:

sudo chmod 700 scieżka/do/katalogu/

np.

sudo chmod 700 ~/uzytkownik/dokumenty/tajne/
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.