Zabezpieczenie archiwum hasłem

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Zabezpieczenie archiwum hasłem sprawia, że jedynie osoba posiadająca wiedzę na temat hasła jest w stanie rozpakować paczkę i wyświetlić zawartość plików w niej zawartych.

Aby zabezpieczyć hasłem archiwum, musisz najpierw posiadać jego wersję „wypakowaną”. Kliknij na pliku lub katalogu prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Utwórz archiwum…

Zabezpieczenie archiwum hasłem

Utwórz archiwum...


Następnie rozwiń listę Inne opcje i uzupełnij pole Hasło.
Zabezpieczenie archiwum hasłem

Podaj hasło


Teraz każda próba rozpakowania archiwum zakończy się wyświetleniem komunikatu z prośbą podania hasła.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • ARNi

    sudo apt-get install p7zip-full && p7zip-rar

    • firekage

      Nie ma do tego wersji gui, prawda?