Y PPA Manager – proste wyszukiwanie i dodawanie repozytoriów

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!
Jest to artykuł konkursowy nadesłany do nas przez Mirosława W.

Właśnie wydano nową wersję programu Y PPA MANAGER 0.0.8.1, która służy do zarządzania repozytoriami. W tej wersji dodano kilka nowych funkcji:

 • wyszukiwania wszystkich paczek na stronie launchpad.net,
 • dodawanie i usuwanie repozytoriów do systemu,
 • tworzenie kopii zapasowych i ich przywracanie,
 • usuwanie duplikatów repozytoriów,
 • obsługa interfejsu Unity.

Program ten jest dostępny dla Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10 i najnowszej 12.04.

Instalacja

Aby zainstalować ten program musimy dodać poniższe repozytorium:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/y-ppa-manager

A następnie zaktualizować naszą bazę repozytoriów oraz zainstalować program:

sudo apt-get update && sudo apt-get install y-ppa-manager
Y PPA Manager – proste wyszukiwanie i dodawanie repozytoriów

Y PPA Manager

Źródło: webupd8.org
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • macios4x

  Ciekawy program dla początkujących. Proponuję, aby dołączać go do skryptu konfiguracyjnego Ubumatic

 • clfapujc

  Ja proponuję dodać funkcję ostrzegającą przed uszkodzeniem systemu przy próbie dodania repozytoriów z innych dystrybucji/wersji.