[XFCE] Własna lokalizacja w aplecie pogody

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Standardowo aplet pogody w Xfce zawiera jedynie kilka miast Polski – tych największych. Jeśli chcesz otrzymywać bardziej szczegółowe informacje dotyczące pogody w Twoim regionie, musisz własnoręcznie skonfigurować ten aplet.

Konfiguracja apletu pogody

 1. Odwiedź stronę edg3.co.uk, odszukaj swoje miasto i skopiuj kod.
 2. W dowolnym edytorze tekstu otwórz plik:
  ~/.config/xfce4/panel/weather-xx.rc
 3. W linii:
  loc_code=

  Podaj kod swojego miasta.

 4. W linii:
  loc_name=

  Podaj nazwę swojego miasta.

 5. Zapisz plik.
 6. Zaloguj się ponownie do systemu.
Źródło: ubuntu.pl/forum/
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Van

  I tak mojej mieściny nie ma! xD

 • Azrael

  root@Linux:/home/AZRAEL# ~/.config/xfce4/panel/weather-xx.rc
  bash: /root/.config/xfce4/panel/weather-xx.rc: Nie ma takiego pliku ani katalogu

  • Nie sądzę, aby root był Twoim użytkownikiem.