Wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących pakietu – wersja, rozmiar, zależności, opis

Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące pakietu – znajdującego się w repozytorium, nie musi być zainstalowany – skorzystaj z polecenia:

dpkg -p nazwa_pakietu

Przykład:

dpkg -p unity

Efekt:

Package: unity
Priority: optional
Section: gnome
Installed-Size: 3778
Maintainer: Ubuntu Developers 
Architecture: i386
Version: 5.12.0-0ubuntu3+ikarosdev3
Replaces: netbook-launcher (< < 1:2.1.18-0ubuntu2), unity-common (<< 4.0.1-0ubuntu2~)
Provides: indicator-renderer, netbook-launcher
Depends: compiz-core, gconf-service, libatk1.0-0 (>= 2.2.0), libbamf3-0 (>= 0.2.108), libc6 (>= 2.4), libcairo2 (>= 1.2.4), libdbusmenu-glib4 (>= 0.4.2), libdee-1.0-4 (>= 0.5.12), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libgconf-2-4 (>= 2.31.1), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libgdu0 (>= 0.2), libgl1-mesa-glx | libgl1, libglew1.6 (>= 1.6.0), libglib2.0-0 (>= 2.30.0), libgnome-desktop-3-2 (>= 3.2.0), libgtk-3-0 (>= 3.1.6), libindicator3-7, libjson-glib-1.0-0 (>= 0.12.0), libnotify4 (>= 0.7.0), libnux-2.0-0, libpango1.0-0 (>= 1.22.0), libsigc++-2.0-0c2a (>= 2.0.2), libstartup-notification0 (>= 0.2), libstdc++6 (>= 4.6), libunity-core-5.0-5 (= 5.12.0-0ubuntu3+ikarosdev3), libunity-misc4 (>= 4.0.2), libutouch-geis1 (>= 1.0.8), libx11-6, libxext6, libxfixes3 (>= 1:5.0-4ubuntu1), unity-common (= 5.12.0-0ubuntu3+ikarosdev3), compiz, compiz-core-abiversion-20120305, libnux-abiversion-20120411.01, compiz-plugins-main-default, libglib2.0-bin, python, python-gconf, nux-tools, unity-asset-pool (>= 0.8.18)
Recommends: unity-lens-applications, unity-lens-files, unity-lens-music, unity-lens-video, indicator-appmenu, indicator-application, indicator-sound, indicator-datetime, indicator-messages, indicator-printers, indicator-power, indicator-session
Breaks: bamf (< < 0.2.76), compiz-core (<< 1:0.9.4+bzr20110606-0ubuntu5)
Conflicts: netbook-launcher (<< 1:2.1.18-0ubuntu2)
Size: 1357808
Description: Interface designed for efficiency of space and interaction.
 Unity is a desktop experience that sings. Designed by Canonical and the Ayatana
 community, Unity is all about the combination of familiarity and the future. We
 bring together visual design, analysis of user experience testing, modern
 graphics technologies and a deep understanding of the free software landscape
 to produce what we hope will be the lightest, most elegant and most delightful
 way to use your PC.
Homepage: https://launchpad.net/unity

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • ARNi

  dpkg -p http://www.ubuntu-pomoc.org :) Co wyskoczy panie Szmitas z terminala??

  • RafciX

   Tak mnie tym zaciekawiłeś, że aż z ciekawości sprawdziłem :D. To wywala terminal po wpisaniu polecenia, o którym pisałeś:
   dpkg-query: error: architecture name in specifier ‚http://www.ubuntu-pomoc.org/’ is illegal: must start with an alphanumeric
   Dla nieznających angielskiego przetłumaczę to:
   dpkg-zapytanie: błąd: architektura nazwy w specyfikatorze ‚http://www.ubuntu-pomoc.org/’ jest nielegalna: musi zaczynać się alfanumerycznie

   • Bo nie do tego służy to polecenie… Kolega ARNi tradycyjnie wrzucił już komentarz, który ma się nijak do wpisu.

    • ARNi

     Za milionowy post nie do czekałem się jeszcze !! nagrody :( .

 • macios4x

  Podobne informacje uzyskamy w Synaptic-u PPM > Właściwości.

  • Od dwóch wydań Synaptica nie ma w Ubuntu, więc zaprezentowany sposób jest bardziej uniwersalny.

 • Kpt.Żbik

  apt-cache show

 • ARNi

  Panie Szmitas ,może by tak mały artykulik o ppa:i2p-maintainers/i2p ?? Razem z OTR na Pidginie stanowią extra zespół .
  Wiem – nie na temat .

  • Konkurs jest. Jeśli jesteś ogarnięty w temacie możesz artykuł skrobnąć i wygrać płytkę ;)