Wyświetlenie historii logowań do systemu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

W systemach opartych o jądro Linux istnieją dwa polecenia, które ułatwiają poznanie historii logowania do systemu.

Wyświetlenie udanych logowań do systemu

last

Efekt:

szmitas pts/0    :0.0       Tue Mar 1 08:38 - 08:42 (00:04)  
szmitas tty7     :0        Tue Mar 1 08:36 - 08:42 (00:05)  
reboot  system boot 2.6.32-28-generi Tue Mar 1 08:36 - 08:42 (00:05) 

Wyświetlenie nieudanych logowań do systemu

sudo lastb

Efekt:

szmitas tty7     :0        Mon Mar 14 07:04 - 07:04 (00:00)  
szmitas tty7     :0        Thu Mar 3 21:05 - 21:05 (00:00) 

Informacje o próbach logowania (zarówno udanych jak i nieudanych) przechowywane są odpowiednio w plikach: /var/log/wtmp oraz /var/log/btmp.

Wyczyszczenie historii logowań

Potrzebne będą prawa roota:

sudo -i

Usunięcie historii udanych logowań:

echo >/var/log/wtmp

Usunięcie historii nieudanych logowań:

echo > /var/log/btmp

Teraz polecenia last oraz sudo lastb powinny nie wyświetlić żadnych informacji.

Źródło: ubuntuguide.net
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.