[WYNIKI ANKIETY] Której wersji Ubuntu używasz jako głównej i dlaczego?

Kilkanaście dni temu uruchomiliśmy ankietę, w której pytanie brzmiało: Której wersji Ubuntu używasz jako głównej i dlaczego?

Której wersji Ubuntu używasz jako głównej i dlaczego?

Blisko 85% głosów zostało oddanych na dwie najnowsze wersje – 12.04 LTS oraz 12.10. Ten wynik doskonale potwierdza wnioski, do których jakiś czas temu doszli pracownicy Canonical, przy okazji decyzji o skróceniu wsparcia dla wydań nie-LTS – użytkownicy Ubuntu korzystają, w zdecydowanej większości, z najnowszych wydań systemu.

Dwa systemy dla których wsparcie kończy się za nieco ponad dwa tygodnie – Ubuntu 10.04 LTS oraz 11.10 zyskały łącznie 8% głosów. Tyle samo ankietowanych oświadczyło korzystanie z wersji niewspieranej lub testowej.

Uzasadnienia naszych Czytelników przeczytacie tutaj.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.