[WYNIKI ANKIETY] Jak oceniasz Ubuntu 11.04 Natty Narwhal?

Właśnie zakończyła się ankieta, w której postawiliśmy pytanie: Jak oceniasz Ubuntu 11.04 Natty Narwhal?

Wyniki

[WYNIKI ANKIETY] Jak oceniasz Ubuntu 11.04 Natty Narwhal?

Wyniki

Podsumowując

Sumując wyniki pozytywne, negatywne oraz neutralne:

  1. 42% ankietowanych ocenia Ubuntu 11.04 pozytywnie,
  2. 32% ankietowanych ocenia Ubuntu 11.04 negatywnie,
  3. 18% ankietowanych ocenia Ubuntu 11.04 neutralnie,
  4. 8% ankietowanych nie ma zdania.
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Vodan

    Trzeba by te wyniki zestawić z oceną poprzednich wydań. Biorąc pod uwagę ofensywę przeciwników Unity, wynik można uznac za zaskakujący… a przede wszystkim budujący.