[WYNIKI ANKIETY] Czy poradniki umieszczone na stronie Ubuntu-pomoc.org przedstawione są w sposób jasny i zrozumiały?

Poniżej umieszczam wyniki ankiety, w której pytanie brzmiało:

Czy poradniki umieszczone na stronie Ubuntu-pomoc.org przedstawione są w sposób jasny i zrozumiały?

[WYNIKI ANKIETY] Czy poradniki umieszczone na stronie Ubuntu-pomoc.org przedstawione są w sposób jasny i zrozumiały?

Wyniki ankiety

Wyników nie trzeba komentować. Jedyne co w tym miejscu chcielibyśmy powiedzieć to: „DZIĘKUJEMY!”.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.