Wyłączenie touchpada vol. 2

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jakiś czas temu pisałem już na ten temat tutaj – Wyłączenie touchpada

Jednak sposób ten nie było do końca uniwersalny – w niektórych przypadkach system nie wykrywa touchpada, a co za tym idzie w menu System > Preferencje > Mysz nie ma zakładki Panel dotykowy.

Ostatecznym, mam nadzieję, sposobem, jest zabicie modułu psmouse, odpowiadającego w laptopach za obsługę tochpada. Można to wykonać w terminalu, wydając polecenie:

sudo rmmod psmouse

Aby ponownie załadować:

sudo modprobe psmouse

Aby wszystko było prostsze można stworzyć aliasy – Aliasy

alias off='sudo rmmod psmouse'
alias on='sudo modprobe psmouse'

Aby touchpad był wyłączony od momentu załadowania systemu musisz utworzyć prosty skrypt:

sudo gedit /usr/local/bin/off

I w treści wkleić:

#!/bin/bash

sudo rmmod psmouse

Teraz:

sudo chmod +x /usr/local/bin/off

I do pliku /etc/rc.local:

sudo gedit /etc/rc.local

Pod pierwszymi komentarzami, dodaj linijkę:

/usr/local/bin/off

Zapisz plik i uruchom ponownie komputer.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.