Wyłączenie przeglądania zawartości nośników po podłączeniu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Poniższy poradnik przedstawia sposób na wyłączenie otwierania okna wyświetlającego zawartość podłączonego nośnika lub płyty CD/DVD.

W Nautilusie kliknij kolejno Edycja > Preferencje > Nośniki i odznacz opcję Przeglądanie nośników po wsunięciu.

Wyłączenie przeglądania zawartości nośników po podłączeniu

Konfiguracja Nautilusa

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.