Wyłączenie potwierdzenia wylogowania, wyłączenia, ponownego uruchomienia komputera

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Każdorazowe wylogowanie lub wyłączenie czy ponowne uruchomienie komputera poprzedzane jest wyświetleniem okna potwierdzającego decyzję – takiego jak to poniżej.

Potwierdzenie wyłączenia komputera

Jeśli nie chcesz za każdym razem potwierdzać swoich decyzji, skorzystaj z poniższego poradnika.

Testowano na Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin.

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

gsettings set com.canonical.indicator.session suppress-logout-restart-shutdown true

Zmiany zostają wprowadzone natychmiast.

Cofnięcie zmian

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

gsettings set com.canonical.indicator.session suppress-logout-restart-shutdown false
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.