Wygodna konwersja plików multimedialnych

Ile razy się zdarzyło, że ściągnąłeś sobie jakiś film czy piosenkę, która była w formacie nieobsługiwanym przez twój odtwarzacz lub telefon? Dziś położymy temu kres. Do konwersji użyjemy programu Mobile Media Converter, firmy MIKSOFT.

Instalacja:
Niestety, producent oprogramowania nie utworzył repozytorium, więc musimy zainstalować program z paczki deb. Pobieramy paczkę stąd, traktujemy ją dwuklikiem i po chwili mamy zainstalowany program.

Dla osób które nie lubią klikać:

wget http://www.miksoft.net/products/mmc_1.7.7_i386.deb

Paczka powinna się ściągnąć, teraz wystarczy zainstalować:

sudo dpkg -i mmc*.deb

Osoby posiadające 64-bitowy system mogą spróbować zainstalować program z przełącznikiem: –force-architecture

Osoby zainteresowane mogą pobrać kod źródłowy programu:
W tym celu należy zainstalować program wyodrębniający kod:

sudo apt-get install bzr

Później wystarczy tylko wydać polecenie:

bzr branch lp:mmediac/stable-1.5.0

Po tej operacji kod źródłowy powinien pojawić się w katalogu domowym.

Uruchomienie programu:
Program uruchamiamy z menu: Programy > Dźwięk i wideo > Mobile Media Converter
Jeżeli program się nie uruchomi, otwieramy termial i wpisujemy:

sudo chmod 777 /opt/MIKSOFT/MobileMediaConverter/MobileMediaConverter

Teraz edytujemy ww. plik:

gedit /opt/MIKSOFT/MobileMediaConverter/MobileMediaConverter

Zamiast gedita możemy użyć innego edytora tekstu.
Usuwamy zawartość otwartego pliku i wklejamy tam:

#!/bin/bash
export LD_LIBRARY_PATH=./lib
/opt/MIKSOFT/MobileMediaConverter/lib/mmc "$@"

Zamykamy i zapisujemy, teraz program powinien się uruchomić.

Korzystanie z programu:
Sam program ma dość przyjazny interfejs, niestety jest on w języku angielskim.

  • W polu Input file(s) znajduje się lista plików do przekonwertowania, możemy ją modyfikować za pomocą przycików add (dodaj), remove (usuń) i YouTube (wystarczy podać link do filmu na YT). Listę można też modyfikować za pomocą metody przeciągnij i upuść.
  • Pole Output File/Folder pozwala na zmianę lokalizacji katalogu/pliku docelowego
  • Pole Conversion to oznacza format docelowy
  • Pole Quality pozwala nam wybrać jakość: wysoką, średnią, niską i własną. Polecam zawsze wybierać tą ostatnią i samemu wybrać parametry klikając na More.
  • Na koniec możemy dodać napisy do filmu, program automatycznie wykrywa napisy jeżeli plik *.txt nazywa się tak samo jak plik filmu. W innym wypadku należy kliknąć na przycisk Subtitles.

Na koniec wystarczy kliknąć na przycisk Convert! i poczekać aż konwersja się zakończy.
Osoby posiadające komputery z jednordzeniowymi procesorami powinny wyłączyć aplikacje obciążające procesor (np. Adobe Flash Player) aby przyspieszyć konwersję.

Miłej zabawy.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.