Wydłużenie czasu pracy laptopa na baterii

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Większość komputerów przenośnych wyposażona jest w dwie zintegrowane karty graficzne. Jedna z nich odpowiedzialna jest za wydajność systemu np. w grach, a druga za oszczędzanie energii podczas przeglądania internetu, itp. Po instalacji Ubuntu możemy zauważyć, że laptop pracuje bardzo krótko na baterii. Odpowiedzialna jest za to jedna z kart graficznych. Pomocne może okazać się wyłączenie akceleracji.

Najpierw musimy otworzyć plik rc.local:

sudo gedit /etc/rc.local

Teraz dopisujemy do niego te dwa polecenia:

echo powersave > /sys/module/pcie_aspm/parameters/policy
echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

Po zapisaniu zmian w pliku otwieramy kolejny plik:

sudo gedit /etc/default/grub

Szukamy tej linijki:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

i zamieniamy ją na:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pcie_aspm=force i915.i915_enable_rc6=1"

Zapisujemy wszystko i zamykamy plik. Po zakończeniu wszystkich operacji należy zaktualizować GRUBa:

sudo update-grub

i restartujemy komputer. Proponuje zainstalować jeszcze „cpufrequtils” znajduje się on w repozytorium CPUFreq Indicator, którego opis instalacji był już opublikowany na stronie.

Źródło: ubuntu.pl
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.