Wydano stabilną wersję Flasha 11

Wydana została nowa stabilna wersja Flasha 11.

W najnowszej wersji dodano natywne wsparcie dla procesorów o architekturze 64 bitowej, akcelerację NVidia VDPAU i Broadcom Crystal HD, oraz kilka technicznych możliwości do wykorzystania przez web-deweloperów.

Debiut swój rozpoczyna technologia Adobe Stage 3D, która jak twierdzą twórcy: pozwala deweloperom tworzyć świetnej jakości gry, zarówno na stronie, jak i w aplikacji.

Nowego Flasha można ściągnąc z oficjalnej strony. Osoby korzystające z 64bitowego Ubuntu zachęca się do ściągnięcia nieoficjalnej wersji.

Można także dodać repozytorium: ppa:sevenmachines/flash

Źródło: OmgUbuntu.co.uk
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.