Wyczyszczenie historii ostatnio używanych plików

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Wybierając z menu Unity pozycję Pliki i katalogi otrzymujemy możliwość uruchomienia ostatnio otwieranych dokumentów, pobranych plików oraz ulubionych katalogów.

Aby wyczyścić historię ostatnio używanych dokumentów, musisz zainteresować się aplikacją Zeitgeist, która zajmuje się „ich śledzeniem”.

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

rm ~/.local/share/zeitgeist/activity.sqlite

Następnie:

zeitgeist-daemon --replace

Jeśli zmiany nie nastąpiły od razu, zaloguj się ponownie do systemu.

Źródło: webupd8.org
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.