Windows jako domyślny system bez zmiany kolejności wpisów w GRUBie

W ostatnim poradniku dotyczącym GRUBa podałem sposób, dzięki któremu można ustawić system Windows jako pierwszy na liście. Ładował się on automatycznie, gdy nie zdecydowaliśmy się na wybór innego. Zmiana ta wiązała się z „lekką” zmianą pliku /boot/grub/menu.lst.

Jest jednak szybszy, jednak mniej skuteczny sposób – ustawienie numeru domyślnego systemu. Przykładowy ekran GRUBa:

(1) Ubuntu 8.04
(2) Ubuntu 8.04 Recovery mode
(3) Memtest
Inne systemy operacyjne:
(4) Microsoft Windows XP

Numery w () odpowiadają kolejno systemom. Jeśli chcesz, aby system Microsoft Windows XP uruchamiał się jako domyślny, wybierz 4 (sposób opisany poniżej):

1. Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /boot/grub/menu.lst

2. Znajdź wpis:

# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default        0

3. Cyfrę po słowie default zamień na odpowiednią (przykład wyżej)

UWAGA!
Sposób ten ma jednak pewną wadę. Po uaktualnieniu jądra do pliku /boot/grub/menu.lst zostaje zawsze dodany nowy wpis. Sprawi to, że zmieni się numeracja systemów – dokładnie o 2. Czyli stary numerek przypisany do Windows (4) zmieni się na (6). Wtedy konieczna jest ponowna edycja pliku /boot/grub/menu.lst i zmiana wartości w polu default.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.