[Warning] Uninstall : inst_path_default or inst_path_override does not exist in /etc/ati.

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Opis problemu

Podczas instalacji/usuwania pakietu fglrx pojawia się następujący komunikat:

[Warning] Uninstall : inst_path_default or inst_path_override
 does not exist in /etc/ati. This suggests that the ATI driver
 is not installed, the ATI driver is only partially installed,
 or the current ATI driver installed is an older version than the
 one this script was designed for. Both files listed above are
 required for determining where installed files are located.
 To force uninstallation of the driver by guessing where the
 uninstallation files are located, set the FORCE_ATI_UNINSTALL
 environment variable and re-run /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh (this is not recommended).

Instalacja kończy się niepowodzeniem.

Rozwiązanie

Otwórz terminal i usuń katalog /usr/share/ati:

sudo rm -R /usr/share/ati

Uruchom ponownie instalację pakietu fglrx.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.