W: Nie udało się pobrać http://archive.getdeb.net/ubuntu/dists/lucid-getdeb/apps/binary-i386/Packages.gz Unable to connect to archive.getdeb.net

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Od jakiegoś czasu archiwum GetDeb jest wyłączone, dlatego podczas aktualizacji systemu, możesz natrafić na taki komunikat:

W: Nie udało się pobrać http://archive.getdeb.net/ubuntu/dists/lucid-getdeb/apps/binary-i386/Packages.gz  Unable to connect to archive.getdeb.net

Rozwiązanie problemu jest jedno – wyłączenie niedostępnych repozytoriów, ale istnieją dwa sposoby na jego wykonanie.

Kliknij kolejno System > Administracja > Źródła oprogramowania > Inne oprogramowanie i odznacz:

http://archive.getdeb.net/ubuntu lucid-getdeb apps games

oraz

http://archive.getdeb.net/ubuntu lucid-getdeb apps games (kod źródłowy)

Drugim sposobem jest ręczna edycja repozytorium i wykomentowanie dwóch linii:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Odszukaj:

deb http://archive.getdeb.net/ubuntu lucid-getdeb apps games
deb-src http://archive.getdeb.net/ubuntu lucid-getdeb apps games

I zamień na:

# deb http://archive.getdeb.net/ubuntu lucid-getdeb apps games
# deb-src http://archive.getdeb.net/ubuntu lucid-getdeb apps games

Zapisz plik (CTRL+S) i zaktualizuj system.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.