VBA Express – emulator konsoli Game Boy Advance

VisualBoy Advance Express to aplikacja, która pozwala odtwarzać specjalne przeznaczone wersje gier z konsoli Game Boy Advance (tzw. romy) na komputerze, ba… na Ubuntu :)

Instalacja prosta:

sudo apt-get install vbaexpress visualboyadvance

Instalacja zakończona. Teraz z menu Programy > Gry wybierz VBA Express lub wpisz w terminalu:

vbaexpress

Twoim oczom powinno ukazać się główne okno programu

Wszystko jest tutaj bardzo czytelne. Jedyną rzeczą, którą należy ustawić, jest sterowanie, zrobisz to w zakładce Keys.

Pora przejść do gry. Kliknij kolejno File > Open a Game i wskaż ścieżkę do romu z grą. Plik powinien mieć rozszerzenie *.gba.

Po poprawnym wczytaniu gry otworzy się małe okienko (chyba, że wybrałeś tryb Fullscreen)

Warto wspomnieć jeszcze o zapisywaniu i wczytywaniu gry.
Do zapisania stanu gry użyj kombinacji klawiszy SHIFT + klawisz funkcyjny (F1-F10).
Do wczytania stanu gry użyj klawiszy funkcyjnych (F1-F10)

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.