Ustawienie dowolnego aspektu w filmie

Do idealnego dopasowania filmu wideo do naszych potrzeb, potrzebny będzie np. Mplayer.

Instalacja:
Wpisz w terminalu:

sudo apt-get install mplayer

Obsługa:
Program możesz otworzyć w trybie graficznym, jak i przez terminal. Pierwszego trybu nie będę opisywał, gdyż wszystko jest jasne.
Aby uzyskać listę wszystkich możliwych komend, z którymi można uruchomić program wpisz w terminalu

mplayer

Aby ustawić aspekt, przejdź w terminalu do katalogu, w którym znajduje się film, a następnie wydaj polecenie:

mplayer -aspect twój_aspekt nazwa_filmu

np.

mplayer -aspect 16:9 potop.avi
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.