[Unity Web Apps] Część 3 – Powiadomienia

Powiadomienia (Notify-OSD) pojawiają się w prawym górnym rogu ekranu, pełnią one ważną część integracji strony z systemem. Należy jednak pamiętać, aby nie „przesadzić” z ich ilością.

Wspomniane powiadomienia wyglądają w ten sposób:

powiadomienie

W jakich przypadkach je dodawać? Po wykonaniu jakichś zdarzeń, przy pojawieniu się nowych informacji itp.

Funkcja odpowiadająca za powiadomienia to:

Unity.Notification.showNotification(arg1, arg2, arg3);


Gdzie:

  • arg1 – tytuł,
  • arg2 – treść,
  • arg3 – adres do ikonki w powiadomieniu (u nas brak).

Aby zastosować to na naszym przykładzie, modyfikujemy funkcję setupname do takiej postaci:

function setupname()
{
Unity.Notification.showNotification(
 "Tytul",
 "Tresc powiadomienia", 
 false);
}

Jeśli dobrze wszystko zrobimy, po uruchomieniu strony, powinniśmy zobaczyć taki komunikat:
efekt-koncowy

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.