[Unity Web Apps] Część 2 – Akcje

W poprzedniej części kursu pokazywałem sposób inicjacji strony przez mechanizm Unity Web Apps, dodając launchera. W tej części postaram się przybliżyć temat dodawania tzw. „akcji”, które będziemy przypisywać do skryptu inicjującego.

Akcje

Dodajmy prosty kod (zastępując poprzedni):

<script type="text/javascript">
window.Unity = external.getUnityObject(1.0);

Unity.init({ name: "nazwa",
      iconUrl: "adres",
      onInit: setupname });

</script>

Załączyliśmy tutaj funkcję „setupname„, która będzie inicjowana wraz ze skryptem (pozostała część kodu była omawiana w poprzedniej lekcji).

Przykładowa funkcja, która będzie uruchamiana wraz ze skryptem inicjującym:

function setupname()
{
Unity.Launcher.setCount(4);
}

Na początku definiujemy nazwę funkcji, i umieszczamy w niej:

Unity.Launcher.setCount(4);

Funkcja służy do dodawania wartości liczbowych znajdujących się „na ikonce”  (np. przy nowych wpisach, prywatnych wiadomościach itp.).

Przykładowa taka ikonka, która wykorzystuje powyższą funkcję znajduje się tutaj:
counter

Cyfra 2 to jest akurat wartość liczbowa, znajdująca się „na ikonce”.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.