[Unity] Usunięcie przełącznika obszarów roboczych z panelu bocznego

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Ikonę przełącznika obszarów roboczych przedstawiam po prawej stronie. Znajduje się ona w panelu bocznym Unity, Niestety dostępne aplikacje konfigurujące system nie są w stanie jej wyłączyć.

Sam nie używam tej funkcji z dwóch powodów:

 • rzadko używam więcej niż jednego obszaru roboczego,
 • jeśli już używam więcej niż jednego obszaru roboczego, do przełączania się między nimi używam skrótów klawiszowych Ctrl + Alt + Strzałki.

Usunięcie przełącznika obszarów roboczych

Sam proces usuwania nie jest trudny, ale dosyć długi:

 1. Upewnij się, że w systemie zainstalowany jest pakiet dpkg-dev oraz devscripts:
  sudo apt-get install dpkg-dev devscripts
 2. Utwórz tymczasowy katalog, przejdź do niego, pobierz źródła Unity:
  mkdir ~/code
  cd ~/code
  mkdir build
  cd build
  sudo apt-get source unity
  cd unity*
 3. Otwórz plik plugins/unityshell/src/LauncherController.cpp:
  sudo gedit plugins/unityshell/src/LauncherController.cpp
 4. Odszukaj linię:
   _num_workspaces = WindowManager::Default()->WorkspaceCount();
   if (_num_workspaces > 1)
   {
    InsertExpoAction();
   }
 5. Wykomentuj ją:
  /* _num_workspaces = WindowManager::Default()->WorkspaceCount();
   if (_num_workspaces > 1)
   {
    InsertExpoAction();
   }*/

  Zapisz plik Ctrl + S.

 6. Zbuduj pakiet (może to potrwać kilka minut):
  sudo apt-get build-dep unity
  sudo debuild -us -uc
 7. Zainstaluj je (znajdują się w katalogu nadrzędnym):
  cd ..
  sudo dpkg -i unity*.deb libunity*.deb netbook*.deb
 8. Posprzątaj po sobie:
  sudo rm -r ~/code
 9. Zaloguj się ponownie do systemu, aby wprowadzić zmiany w życie.
Źródło: ubuntuguide.net
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Expoo

  Powinno byc w tym „Ubu.. Tweak” dla nierozgarnietych ,moze na kwiecien zdaza ?

 • PowerMilk

  No super, jeszcze chciałbym wiedzieć jak wywalić kosz z paska (używam trash-indicator), kiedyś chciałem wiedzieć jak wywalić dasha, bo używałem Cardapio, ale przyzwyczaiłem się do Dasha. Czy ta metoda działa dla kogoś, kto używa Unity-Rotated?

  • PowerMilk

   Dobra, nie czekając na odpowiedź sam spróbowałem i nie działa to dla Unity-Rotated. Pokombinowałem i efekt mojego kombinowania:

   Zamiast sudo apt-get source unity wydać polecenie sudo apt-get source unityshell-rotated

   Edycja pliku plugins/unityshell/src/LauncherController.cpp odbywa się tak samo. Jako, że nie chciałem kosza, to zakomentowałem linijki zawierające słowo trash, czyli:

   void
   LauncherController::InsertTrash()
   {
   TrashLauncherIcon* icon;
   icon = new TrashLauncherIcon(_launcher);
   RegisterIcon(icon);
   }
   #include „TrashLauncherIcon.h”
   InsertTrash(); (Według mnie wystarczy całkowicie tę linijkę).

   Polecenia:
   sudo apt-get build-dep unity
   sudo debuild -us -uc
   Bez zmian. Na koniec dajemy:
   cd .. && sudo dpkg -i *.deb
   Jak się zainstaluje, to oczywiście też wywalamy katalog code

 • pan_zabka

  Zatrzymałem się na punkcie 6… :(

  ~/code/build/unity-5.16.0$ sudo debuild -us -uc dpkg-buildpackage -rfakeroot -D -us -uc
  dpkg-buildpackage: ostrzeżenie: używanie polecenia-uzysk-praw-admin podczas bycia administratorem
  dpkg-buildpackage: export CFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -g -O2 -fstack-protector –param=ssp-buffer-size=4 -Wformat -Wformat-security
  dpkg-buildpackage: export CPPFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -D_FORTIFY_SOURCE=2
  dpkg-buildpackage: export CXXFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -g -O2 -fstack-protector –param=ssp-buffer-size=4 -Wformat -Wformat-security
  dpkg-buildpackage: export FFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -g -O2
  dpkg-buildpackage: export LDFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro
  dpkg-buildpackage: pakiet źródłowy unity
  dpkg-buildpackage: wersja pakietu źródłowego 5.16.0-0ubuntu1+ikarosdev2
  dpkg-buildpackage: źródła zmienione przez Isaac Joseph
  dpkg-source –before-build unity-5.16.0
  dpkg-buildpackage: architektura gościa i386
  fakeroot debian/rules clean
  dh clean –with translations,quilt
  dh_testdir
  dh_auto_clean
  debian/rules override_dh_quilt_unpatch
  make[1]: Wejście do katalogu `/home/panzabka/code/build/unity-5.16.0′
  if test -r debian/patches/series.i386; then \
  pc=”.pc.i386″; \
  cd /home/panzabka/code/build/unity-5.16.0; \
  QUILT_PC=”$pc” QUILT_PATCHES=”debian/patches/” quilt pop -a || true; \
  fi; \
  dh_quilt_unpatch
  Patch ikarosdev2 does not remove cleanly (refresh it or enforce with -f)
  dh_quilt_unpatch: quilt –quiltrc /dev/null pop -a || test $? = 2 returned exit code 1
  make[1]: *** [override_dh_quilt_unpatch] Błąd 1
  make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/panzabka/code/build/unity-5.16.0′
  make: *** [clean] Błąd 2
  dpkg-buildpackage: błąd: fakeroot debian/rules clean zwrócił status błędu 2
  debuild: fatal error at line 1350:
  dpkg-buildpackage -rfakeroot -D -us -uc failed

  • Zainteresuj się tym:

   Patch ikarosdev2 does not remove cleanly (refresh it or enforce with -f)

   Zasugerowane jest rozwiązanie.

 • pan_zabka

  Zainstalowałem: ppa:ikarosdev/unity-revamped, ale dalej to samo :(

 • pan_zabka

  Jeszcze dziwniejsza sprawa – teraz w punkcie 3. otwiera mi się pusty plik.
  Mam pytanie odnośnie tego co pisał PowerMilk: czy to działa? Jak uporam się z tym przełącznikiem, to mam zamiar walczyć z koszem… ;)

 • LibreDeg

  Dzień Dobry.
  Mnie natomiast zatrzymuje w punkcie 6B, oto komunikat:
  debuild: fatal error at line 627:
  cannot find readable debian/changelog anywhere!
  Are you in the source code tree?

 • LibreDeg

  Pięknie, wyczyściło mi cały tekst z pliku LauncherController.ccp ;)
  Czy można to jakoś naprawić?