Unity Tweak Tool znajdzie się w repozytorium Ubuntu 13.04 Raring Ringtail

Unity Tweak Tool

Unity Tweak Tool

Dobra wiadomość dla wszystkich użytkowników Unity! W standardowym repozytorium Ubuntu 13.04 Raring Ringtail, którego premiera już pod koniec kwietnia, pojawi się aplikacja o nazwie Unity Tweak Tool.

Unity Tweak Tool w przyjazny sposób pomoże w konfiguracji wielu elementów Unity.

Lista elementów, które można skonfigurować dzięki Ubuntu Tweak Tool jest naprawdę spora, ale na pewno znajdą się malkontenci, którzy znajdą pewne braki i zaczną wychwalać pod niebiosa GNOME.

Elementy zostały podzielone na cztery kategorie:

 • Unity:
  • Launcher – automatyczne ukrywanie (animacja ukrywania, miejsce ulokowania kursora, czułość), przezroczystość (poziom przezroczystości), tło, widoczność (główny lub wszystkie pulpity), animacje ikon, rozmiar ikon, ikona „Pokaż pulpit”, tło ikon.
  • Search – rozmycie tła (statyczne/dynamiczne), włączenie wyników online, wyświetlenie „Więcej propozycji”, włączenie ostatnio używanych aplikacji, włączenie wyszukiwania plików, wyczyszczenie historii.
  • Panel – przezroczystość panelu, indykatory: data i godzina (format godziny, wyświetlenie sekund, daty, dnia tygodnia, kalendarza), Bluetooth, zasilanie (widoczność, wyświetlenie czasu pozostałego do rozładowania), regulacja głośności (powiadomienie podczas regulacji, domyślny odtwarzacz), nazwa użytkownika.
  • Switcher – wyświetlenie ikony „Pokaż pulpit”, przełączanie między aplikacjami działającymi na wszystkich obszarach roboczych, przełączanie między zminimalizowanymi ikonami, konfiguracja skrótów klawiszowych.
  • Web Apps – pytania o integrację, wybór Web Apps.
  • Additional – zapamiętywanie poleceń w HUD, wyświetlenie skrótów klawiszowych poprzez przytrzymanie przycisku Super, konfiguracja skrótów klawiszowych.
 • Window Manager
  • General – powiększanie pulpitu, jakość tekstur, animacje, skróty klawiaturowe.
  • Workspace Settings – widoczność przełącznika obszarów roboczych, liczba przestrzeni, kolor podświetlenia aktywnej przestrzeni roboczej.
  • Window Speard – aktywacja rozłożenia okien, odstępy, wyświetlenie ikony w podglądzie, konfiguracja skrótów klawiszowych.
  • Window Snaping – włączenie/wyłączenie przyciągania okien, ustawienie akcji w zależności od położenia okna.
  • Hotcorners – konfiguracja akcji po skierowaniu myszy w wybrany narożnik ekranu.
  • Additional – konfiguracja akcji po kliknięciu w belkę tytułową, koloru okna podczas zmiany rozmiaru, trybu wyboru aktywnego okna.
 • Appearance
  • Theme – wybór motywu systemowego.
  • Icons – wybór motywu ikon.
  • Cursor – wybór motywu kursora myszy.
  • Fonts – wybór kroju i rozmiaru czcionki.
  • Window Controls – położenie przycisków zamykania i maksymalizacji okien.
 • System
  • Desktop Icons – włączenie/wyłączenie wyświetlania ikon na pulpicie, dodanie ikony katalogu domowego, sieci, kosza, zamontowanych nośników.
  • Security – blokada ekranu, drukowanie, wylogowanie użytkownika, przełączanie użytkownika.
  • Scrolling – rodzaj suwaków (klasyczny lub overlay), rodzaj przewijania z wykorzystaniem touchpada.
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.