[Unity] Thunderbird – liczba nieprzeczytanych wiadomości w panelu bocznym

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

[Unity] Thunderbird - liczba nieprzeczytanych wiadomości w panelu bocznym

Jeśli Twoim klientem pocztowym jest Thunderbird i w panelu bocznym znajduje się jego aktywator, możesz zainstalować specjalny dodatek, który wyświetli liczbę nieprzeczytanych wiadomości.

W dniu pisania tego artykułu nie było możliwości automatycznego pobrania wtyczki za pomocą Thunderbirda, dlatego przedstawiony poniżej opis przedstawia ręczną instalację.

  1. Pobierz rozserzenie ze strony addons.mozilla.org.
  2. Uruchom Thunderbirda.
  3. Kliknij kolejno Narzędzia → Dodatki → Rozszerzenia → Zainstaluj.
  4. Wskaż ścieżkę do pobranego rozszerzenia.
  5. Po zakończonej instalacji zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie aplikacji.
Uwaga! Jeśli aplikacja nie chce się uruchomić, musisz ponownie zalogować się do systemu

Źródło: ubuntugeek.com
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Lucider

    Miło byłoby powiadomić, że dodatek jest eksperymentalny (co prawda widać to podczas jego ściągania, ale polecenie go w tym miejscu może uśpić wszelkie zmartwienia;) ). W moim przypadku przez instalację dodatku panel Unity w ogóle się nie chował.