[Unity] Rozbudowane aktywatory na panelu bocznym cz. 3 – LibreOffice

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

W tej części pokażę jak dodać aktywator z quicklist’ą uruchamiający wybrane moduły pakietu biurowego LibreOffice.

Zaczynamy!

 1. Kopiujemy oryginalny aktywator LibreOffice:
  cp /usr/share/applications/libreoffice-startcenter.desktop ~/.local/share/applications/
 2. Otwieramy skopiowany wcześniej aktywator do edycji za pomocą programu gedit:
  gedit ~/.local/share/applications/libreoffice-startcenter.desktop
 3. Odszukujemy linię:
  MimeType=application/vnd.openofficeorg.extension;

  i zamieniamy ją na:

  MimeType=application/vnd.oasis.opendocument.text;application/vnd.oasis.opendocument.text-template;application/vnd.oasis.opendocument.text-web;application/vnd.oasis.opendocument.text-master;application/vnd.sun.xml.writer;application/vnd.sun.xml.writer.template;application/vnd.sun.xml.writer.global;application/vnd.stardivision.writer;application/msword;application/vnd.ms-word;application/x-doc;application/rtf;text/rtf;application/vnd.wordperfect;application/wordperfect;application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document;application/vnd.ms-word.document.macroenabled.12;application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template;application/vnd.ms-word.template.macroenabled.12;application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet;application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template;application/vnd.sun.xml.calc;application/vnd.sun.xml.calc.template;application/vnd.stardivision.calc;application/vnd.stardivision.chart;application/msexcel;application/vnd.ms-excel;application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;application/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12;application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template;application/vnd.ms-excel.template.macroenabled.12;application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12;text/csv;application/x-dbf;application/vnd.oasis.opendocument.graphics;application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template;application/vnd.sun.xml.draw;application/vnd.sun.xml.draw.template;application/vnd.stardivision.draw;application/vnd.oasis.opendocument.presentation;application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template;application/vnd.sun.xml.impress;application/vnd.sun.xml.impress.template;application/vnd.stardivision.impress;application/mspowerpoint;application/vnd.ms-powerpoint;application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation;application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroenabled.12;application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template;application/vnd.ms-powerpoint.template.macroenabled.12;application/vnd.oasis.opendocument.formula;application/vnd.sun.xml.math;application/vnd.stardivision.math;
 4. Wklejamy na końcu pliku następujący kod:
  X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=Writer;Impress;Calc;Math;Draw
  
  [Writer Shortcut Group]
  Name=Writer
  Exec=libreoffice -writer %U
  TargetEnvironment=Unity
  
  [Impress Shortcut Group]
  Name=Impress
  Exec=libreoffice -impress %U
  TargetEnvironment=Unity
  
  [Calc Shortcut Group]
  Name=Calc
  Exec=libreoffice -calc %U
  TargetEnvironment=Unity
  
  [Math Shortcut Group]
  Name=Math
  Exec=libreoffice -math %U
  TargetEnvironment=Unity
  
  [Draw Shortcut Group]
  Name=Draw
  Exec=libreoffice -draw %U
  TargetEnvironment=Unity
  
 5. Zapisujemy plik i zamykamy edytor.
 6. Wciskamy kombinację klawiszy ALT + F2 i wpisujemy:
  nautilus .local/share/applications

  i przeciągamy na panel boczny plik o nazwie libreoffice-startcenter.desktop

 7. Gotowe. Po kliknięciu prawym przyciskiem na aktywator ujrzymy quicklistę ;).
Źródło: AskUbuntu.com
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • OK, zrobiłem to, ale na końcu gdy przeciągam ten plik na panel nic się nie dzieje.
  co robić???