[Unity] Rozbudowane aktywatory na panelu bocznym cz. 11 – Dokumenty Google

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Znowu Google… Tym razem aktywator zapewniający szybki dostęp do usługi Dokumenty Google.

Unity launcher

Efekt końcowy

 1. Uruchamiamy terminal i wpisujemy:
  gedit ~/.local/share/applications/gdocs.desktop
 2. Wklejamy do pliku następujący kod:
  [Desktop Entry]
  Version=1.0
  Name=Dokumenty Google
  Exec=xdg-open https://docs.google.com/
  Terminal=false
  X-MultipleArgs=false
  Type=Application
  Icon=chrome-https___docs.google.com_
  Categories=Network;WebBrowser;
  StartupNotify=true
  StartupWMClass=docs.google.com
  
  X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=Doc;Spreadsheet;Presentation;Drawing
  
  [Doc Shortcut Group]
  Name=Nowy dokument
  Exec=xdg-open https://docs.google.com/?action=newdoc
  TargetEnvironment=Unity
  
  [Spreadsheet Shortcut Group]
  Name=Nowy arkusz kalkulacyjny
  Exec=xdg-open https://spreadsheets.google.com/ccc?new
  TargetEnvironment=Unity
  
  [Presentation Shortcut Group]
  Name=Nowa prezentacja
  Exec=xdg-open https://docs.google.com/?action=new_presentation
  TargetEnvironment=Unity
  
  [Drawing Shortcut Group]
  Name=Nowy rysunek
  Exec=xdg-open https://docs.google.com/drawings/create?hl=en
  TargetEnvironment=Unity
  
 3. Zapisujemy plik, a następnie zamykamy edytor i terminal
 4. Wciskamy kombinację klawiszy ALT + F2 i wpisujemy:
  nautilus .local/share/applications

  i przeciągamy na panel boczny plik o nazwie gdocs.desktop

 5. Gotowe. Po kliknięciu prawym przyciskiem na aktywator ujrzymy quicklistę ;).
Źródło: AskUbuntu
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.