[Unity] Rozbudowane aktywatory na panelu bocznym cz. 10 – Terminal

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

W tej części serii pokażę jak utworzyć rozbudowany aktywator dla terminala.

[Unity] Rozbudowane aktywatory na panelu bocznym cz. 10 – Terminal

Rozbudowany aktywator terminala

Zaczynamy!

 1. Na początku kopiujemy oryginalny aktywator do katalogu domowego:
  cp /usr/share/applications/gnome-terminal.desktop ~/.local/share/applications/
 2. Instalujemy pakiet, który jest wymagany, aby opcje aktywatora działały:
  sudo apt-get install xdotool htop
 3. Teraz otwieramy plik aktywatora do edycji:
  gedit ~/.local/share/applications/gnome-terminal.desktop
 4. Odszukujemy w pliku linijkę:
  OnlyShowIn=GNOME;

  i zamieniamy ją na:

  OnlyShowIn=GNOME;Unity;
 5. Teraz na końcu pliku doklejamy:
  X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=New
  X-Ubuntu-Gettext-Domain=gnome-terminal
  X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=NewWindow;NewTab;Top;Root;
   
  [New Shortcut Group]
  Name=New Terminal
  Exec=gnome-terminal
  TargetEnvironment=Unity
   
  [NewWindow Shortcut Group]
  Name=Nowe okno
  Exec=gnome-terminal --window
  TargetEnvironment=Unity
   
  [NewTab Shortcut Group]
  Name=Nowa karta
  Exec=xdotool windowfocus gnome-terminal key ctrl+shift+t
  TargetEnvironment=Unity
   
  [Root Shortcut Group]
  Name=Terminal root'a
  Exec=gksudo gnome-terminal
  TargetEnvironment=Unity
  
 6. Zapisujemy plik i zamykamy edytor oraz zamykamy wszystkie okna terminala.
 7. Wciskamy kombinację klawiszy ALT + F2 i wpisujemy:
  nautilus .local/share/applications

  i przeciągamy na panel boczny plik o nazwie gnome-terminal.desktop

 8. Jeśli dotychczas mieliśmy zwykły aktywator na panelu, to przed dodaniem nowego usuwamy stary!
 9. Gotowe. Po kliknięciu prawym przyciskiem na aktywator ujrzymy quicklistę ;).
Źródło: AskUbuntu
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • HydeFromT70s

  Zrobiłem tak jak w poradniku i nie mam żadnych dodatkowych opcji. Zrestartowałem nawet system i dalej nic… :(

 • FadeMind

  W kodzie pliku

  ~/.local/share/applications/gnome-terminal.desktop

  jest błąd. Poprawny kod powinien wyglądać tak:

  [Desktop Entry]
  Name=Terminal
  Comment=Use the command line
  TryExec=gnome-terminal
  Exec=gnome-terminal
  Icon=utilities-terminal
  Type=Application
  X-GNOME-DocPath=gnome-terminal/index.html
  X-GNOME-Bugzilla-Bugzilla=GNOME
  X-GNOME-Bugzilla-Product=gnome-terminal
  X-GNOME-Bugzilla-Component=BugBuddyBugs
  X-GNOME-Bugzilla-Version=3.2.1
  Categories=GNOME;GTK;Utility;TerminalEmulator;
  StartupNotify=true
  OnlyShowIn=GNOME;Unity;
  X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=New
  X-Ubuntu-Gettext-Domain=gnome-terminal
  X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=NewWindow;NewTab;Top;Root;

  [New Shortcut Group]
  Name=New Terminal
  Exec=gnome-terminal
  TargetEnvironment=Unity

  [NewWindow Shortcut Group]
  Name=Nowe okno
  Exec=gnome-terminal –window
  TargetEnvironment=Unity

  [NewTab Shortcut Group]
  Name=Nowa karta
  Exec=xdotool windowfocus gnome-terminal key ctrl+shift+t
  TargetEnvironment=Unity

  [Root Shortcut Group]
  Name=Terminal root’a
  Exec=gksudo gnome-terminal
  TargetEnvironment=Unity

  [Top Shortcut Group]
  Name=htop
  Exec=gnome-terminal –command htop
  TargetEnvironment=Unity