Unity 2D Settings – graficzny konfigurator Unity 2D

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Przykładowa aplikacja do konfiguracji Unity – MyUnity – nie sprawdza się w ogóle w przypadku konfiguracji Unity 2D. Wystarczy ją uruchomić, aby otrzymać komunikat o tym, że używamy właśnie wersji 2D i niektóre z opcji mogą być niedostępne. Jak jest w rzeczywistości? Z wielu dostępnych funkcji pozostaje konfiguracja wyświetlanych ikon na pulpicie oraz zmiana czcionki, a gdzie tutaj Unity?

Zapewne dlatego powstała aplikacja Unity 2D Settings. Ta jednookienkowa aplikacja zawiera wszelkie podstawowe opcje konfiguracji w jednym miejscu (fakt faktem, że nie ma ich dużo, ale lepsze to niż grzebanie w dconf-editor).

Unity 2D Settings, Graphical Tool Configuring Unity 2D Desktop

Unity 2D Settings

Instalacja

Otwórz terminal i dodaj repozytorium ppa:krytarik/tuxgarage:

sudo add-apt-repository ppa:krytarik/tuxgarage

Zaktualizuj listę pakietów:

sudo apt-get update

Zainstaluj pakiet unity-2d-settings:

sudo apt-get install unity-2d-settings

Zainstalowaną aplikację znajdziesz w wyszukiwarce systemowej wpisując: Unity 2D Settings.

Funkcjonalność

Aplikacja pozwala na:

  • konfigurację ukrywania lewego panelu,
  • włączenie/wyłączenie skrótu wyświetlającego dasha (Win-Key,
  • wyświetlenie ikon na pulpicie,
  • wyświetlenie zamontowanych nośników na pulpicie,
  • wykorzystywanie motywów.
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • To Narzędzie mogli by zrobić lepsze, jakieś takie ubogie jest.

    • Unity 2D samo w sobie jest ubogie, więc ciężko spodziewać się bogatego konfiguratora.