Ułatwiona nawigacja po Uniwersum Ubuntu

Na przestrzeni lat wokół Ubuntu urosła ogromna społeczność. Pod sztandarem Ubuntu i Canonical powstało wiele stron internetowych opisujących niemalże każdy aspekt użytkowania i obsługi systemu. Tak zwane Uniwersum Ubuntu stało się tak duże, że wielu nowych użytkowników nie wiedziało czego gdzie szukać.
Dlatego też do strony głównej Ubuntu zostało dodane nowe górne menu z linkami do ważniejszych stron.

Serwisy takie jak Ubuntu App Developer, MAAS lub JuJu zostały tym samym wyciągnięte z cienia, w którym do tej pory pozostawały.

Razem z kwietniowymi zmianami na ubuntu.com poprawia to znacznie użyteczność dla nowych użytkowników.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Dragonk

    Jeszcze mogliby dodać więcej tłumaczeń strony :D

  • Qba

    Wreszcie jakiś ruch w stronę społeczności