Ukrycie menu GRUBa

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeśli korzystasz jedynie z systemu Ubuntu, menu w GRUBie jest Ci zbędne – bo przecież nie korzystasz często z Recovery mode czy MemTEST. Skoro nie jest potrzebne, to można je usunąć – a raczej ukryć i dać możliwość „odkrycia” go, kiedy tylko chcemy.

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /boot/grub/menu.lst

Odszukaj linijkę zaczynającą się od:

timeout

I stojącą za tym słowem liczbę zmień na 0. Cała linijka powinna wyglądać tak:

timeout		0

Tuż pod nią znajduje się linia, która też powinna Cię zainteresować:

#hiddenmenu

Usuń znak #, co w efekcie da:

hiddenmenu

Zapisz plik (CTRL+S) i uruchom ponownie komputer.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.