Udostępnianie plików za pomocą NFS

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeśli chcemy udostępnić pliki w sieci, najczęściej klikamy prawym klawiszem na pliku lub folderze, wybieramy właściwości i klikamy na zakładkę odpowiedzialną za udostępnianie plików. Istnieje także możliwość współdzielenia plików za pomocą NFS (Network File System). Aby można było użyć NFS do udostępniania plików, należy zainstalować zbiór pakietów wpisując w terminalu:

sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap

Następnie w terminalu wpisujemy:

sudo gedit /etc/exports

Dzięki temu będziemy mogli edytować plik exports. Do pliku dopisujemy ścieżkę do udostępnianego katalogu, adres IP komputera któremu udostępniamy pliki oraz prawa dostępu.
Przykład:

/home/nazwa/dane 192.168.1.102/24(rw,sync,subtree_check)

Następnie zapisujemy plik i w terminalu trzeba wpisać:

/etc/init.d/nfs-kernel-server restart
/etc/init.d/portmap restart
exportfs -a

Trzeba pamiętać, aby katalog w którym będą udostępniane nasze dane, miał taką samą nazwę jaką wpisaliśmy w pliku exports.

Następnie na komputerze, który ma mieć dostęp do plików w konsoli należy wpisać:

192.168.1.101 /home/nazwa1/dane /home/nazwa2/dane

gdzie:
IP – to adres IP komputera który udostępnia pliki
/home/nazwa1/dane – katalog udostępniany
/home/nazwa2/dane – katalog w którym udostępniane dane będą dostępne

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Smiecho

  Wszystko ładnie tylko jest jedno „ale”… :) Jak zwykle wszystko rozbija się o uprawnienia.

  Są dwa rozwiązania: albo użytkownicy i grupy na komputerze udostępniającym dysk, jak i na kliencie powinny być zgodne, albo wszystko będzie na montowanym dysku sieciowym zapisywane z uprawniami jednego użytkownika.

  W zeszłym tygodniu próbowałem odpalić Postgresa na jednej maszynie, z plikami danych na drugiej poprzez NFS. I Postgres nie chciał wystartować, dopóki nie był właścicielem plików. Nie mogłem więc podmontować dysku w trybie „anonymous” (czyli wszyscy zapisujący mapowani na jednego użytkownika). A UID i GID użytkownika „postgres” na dwóch maszynach były różne… Co ja się namęczyłem, żeby ręcznie zsynchronizować UIDy…

 • W Ubuntu jest do tego narzędzie tylko, że ukryte. Pisałem o tym w mojej recenzji Ubu 10.04.

  • pioruns

   A cóż to za narzędzie? Jak się nazywa? Bo właśnie synchronizuję sobie Debiana z Ubuntu i trochę czasu trzeba spędzić na ręcznym ustawianiu.

 • ss

  a jak nadac upeawnienia do zapisu, widzę katalog ale nie mogę nic w nim zapisać, jestem początkujący i trochę się rozczarowałem tym ubuntu bo on jest gorzej zabezpieczony od visty